11 maja 2013 roku, w Nadarzynie odbyły się gminne obchody dnia strażaka. W obchodach brały udział Jednostki Oczhotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna oraz Młochowa.

Święto rozpoczęło o godzinie 16:45 uroczystym przemarszem druhów oraz orkiestry OSP Nadarzyn na mszę w nadarzyńskim kościele św. Klemensa. Po zakończonej około godziny 17:00 mszy, ochotnicy przemarszowali na uroczysty apel do gimnazjum im. bł. Jana Pawła II. W uroczystym apelu udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pruszkowie – Jacek Gromek, Z-ca Komendanta Powiatowego – bryg. Sławomir Przybys, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Wójt Gminy Nadarzyn – Janusz Grzyb, samorządowcy oraz zaproszeni Goście.

Podczas apelu wręczono medale, odznaczenia, a także nagrody pieniężne dla druhów z OSP Młochów oraz OSP Nadarzyn. Po zakończeniu apelu, goście udali się na uroczysty poczęstunek.

o autorze

Redakcja