Ponad 12 godzin trwały działania strażaków, którzy zmagali się z pożarem hali na terenie jednego z gnieźnieńskich zakładów. Pożar został zauważony 7 marca 2017 r. około godziny 20.30.

Pierwsze zastępy z JRG Gniezno już w momencie dojazdu potwierdzały rozległość pożaru. Na miejsce zdarzenia dysponowane były kolejne zastępy gaśnicze z jednostek OSP w powiecie. W obiekcie objętym pożarem magazynowane były liczne meble, opony, tworzywa sztuczne. W środku znajdowały się również dwa zbiorniki z olejem napędowym.

W pierwszej fazie działań strażacy z JRG przystąpili do ograniczenia tempa rozwoju pożaru poprzez podanie 3 prądów wody na czoło pożaru, który zagrażał sąsiednim obiektom oraz pojazdom. Strażacy również przystąpili do ewakuacji 3 samochodów dostawczych. Wraz z przybyciem kolejnych zastępów zostało zorganizowane zaopatrzenie wodne a teren działań został podzielony na 3 odcinki bojowe.

Zaopatrzenie wodne opierało się na 3 niezależnych źródłach, które łącznie zapewniały około 3000 l/min.

  • zbiornik sztuczny w miejscu trudnodostępnym (odległość 100m,) obsługiwany przez M16/8 z OSP Mnichowo (jednostka pompowa),
  • Hydrant DN 100 (odległość około 700m)- dowóz z niego do bufora przez zastępy GCBA
  • Hydrant DN 80 – zasilanie stanowiska gaśniczego na SD-37.

Po zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego strażacy przystąpili do natarcia na pożar 4 prądami piany ciężkiej, które przyniosły szybki efekt. Działania strażaków prowadzone były na 3 odcinkach bojowych: dwa odcinki prowadziły natarcie prądami piany natomiast jeden odpowiadał za gromadzenie wody w buforze wodnym.

Na miejsce przybył Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie oraz grupa operacyjna z KW PSP w Poznaniu. W celu zachowania ciągłości działań środek pianotwórczy uzupełniany był z magazynu JRG również  aparaty powietrzne ładowane były w sposób ciągły w JRG Gniezno.

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu działało 21 zastępów, których obsadę stanowiło blisko 100 strażaków. Działania gnieźnieński ratowników wspierali również strażacy z Jednostki Wojskowej w Powidzu. Pożar z racji na swoje rozmiary został zakwalifikowany jako duży. Działania strażaków powstrzymały rozwój pożaru, którego końcowa powierzchnia była identyczna jak w momencie przybycia strażaków.

Tekst. KP PSP Gniezno, foto. moje-gniezno.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz