6 listopada gnieźnieńscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia na jednym z obiektów produkcyjnych. Zgłoszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło poprzez system monitoringu, który został załączony ręcznym ostrzegaczem pożarowym na terenie obiektu objetego ćwiczeniami.

[galeria=2,prawa]Pozorowany pożar był okazją do sprawdzenia zachowania sie pracowników znajdujacych sie w obiekcie oraz dla służb zakładowych i osób funkcyjnych, które wywiązały sie ze swoich obowiazków. Ponad to wywołany alarm był sprawdzianem dla dyżurnego PSK w Gnieźnie, który dysponował zastępy do zdarzenia nie wiedząć o prowadzonych ćwiczeniach.

[galeria=3,lewa]Przybyli strażacy zostali postawieni przed zadaniem precyzyjnego określenia ilości brakujących pracowników, na zbiórce w wyznaczonym miejscu. Po ustaleniu, że brakuje dwóch osób ratownicy przystąpili do przeszukania całej hali produkcyjnej oraz przyległych pomieszczeń. Ze względu na liczne urazy poszkodowanych oraz brak występujących zagrożeń, strażacy przystąpili do udzielania pierwszej a dopiero w drugiej kolejności ewakuowali ich z obiektu. Po wykonaniu założenia przeprowadzono sprawdzenie stanu zewnętrzej sieci hydrantowej oraz zbiornika wodnego pod kątem dojazdu samochodu gaśniczego w celu zassania przez niego wody.

W ćwiczeniach udział brały 3 zastępy JRG Gniezno.

Po zakończonych ćwiczeniach zastepy wróciły do koszar, z ktorych po chwili udały się na kolejne ćwiczenia dotyczace budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Pierwszym etapem ćwiczeń był nadzór nad ogłoszoną ewakuacją studentów. Po otrzymanej informacji od osoby odpowiedzialnej za ewakuację ratownicy przystapili do przeszukania i sprawdzenia wszystkich pomieszczeń budynku.

[galeria=5,lewa]Po zakończonych działaniach, kiedy ponownie rozpoczęły się zajęcia przed strażakami zostało postawione kolejne zadanie. Musieli dotrzeć do pomieszczeń wentylatorni gdzie powstał pożar. W momencie gdy rota gaśnicza docierała do źródła pożaru okazało się iż zachodzi konieczność wzmocnienia prowadzonych działań ponieważ jeden z ratowników został ranny. Takie założenie pozwoliło strażakom udoskonalić sposób niesienia pomocy zagrożonym kolegom. W celu symulacji silnego zadymienia strażacy mieli zakryte wizjery masek.

W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gnieźnie.

ŹRÓDŁO: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja