19-20 listopada 2015 w Gnieźnie odbyła się kolejna edycja warsztatów z  zakresu pożarów wewnętrznych. Tegorocznym tematem przewodnim była „kontrola przepływów”.

Warsztaty zgromadziły przedstawicieli wszystkich Jednostek Ratowniczo Gaśniczych z terenu Wielkopolski. Całe przedsięwzięcie miało na celu przekazanie uczestnikom najnowszych trendów i metod stosowanych na świecie podczas zwalczania pożarów wewnętrznych w budynkach. Dwudniowe zajęcia były każdorazowo poprzedzane wprowadzeniem teoretycznym a następnie na przygotowanych stanowiskach strażacy w praktyce sprawdzali i realizowali przyjęte założenia. Wszystkie stanowiska pomimo swojej różnorodności były spójne tematycznie pod względem rozpoznania, izolowania pożaru, kierunkowania przepływów oraz stosowanej wentylacji.  Kadrę instruktorów, którzy czuwali nad merytoryką, płynnością i bezpieczeństwem zajęć stanowili strażacy z JRG 2 w Poznaniu, SA PSP w Poznaniu, SGSP z Warszawy oraz JRG w Gnieźnie. Poniżej przedstawiamy opis zadań realizowanych na stanowiskach.

Mieszkaniówka 2015 - Gniezno

TEORIA

  1. Wentylacja pożarowa w działaniach gaśniczych – jej wpływ na rozwój i ograniczanie rozwoju spalania.
  2. Kontrola przepływów oraz izolacja pożaru z zastosowaniem kurtyn dymowych.
  3. Kontrola przepływów w praktyce – geneza przypadków, rozpoznanie oraz organizacja działań.

PRAKTYKA

  1. Ograniczanie rozwoju pożaru (budynek byłych koszar wojskowych, klatka 1) – stosowanie kurtyn dymowych, rozpoznanie miejsca pożaru, obrona klatki schodowej nadciśnieniem,  wentylacja sekwencyjna, likwidacja pożaru. Uczestnicy po określeniu źródła pożaru izolowali go za pomocą kurtyny a następnie wentylowali klatkę schodową w celu zapewnienia jej drożności.
  2. Wentylacja nadciśnieniowa – sekwencyjna (budynek byłych koszar wojskowych, klatka 2) – izolowanie kurtyną pożaru w piwnicy rozwijającego się na klatkę schodową oraz izolowanie pożaru w pomieszczeniu, który powodował zadymienie klatki schodowej, istniała tu możliwość dojścia do pomieszczenia pożarowego z zewnątrz. Strażacy wentylowali wszystkie pomieszczenia oprócz tego, w którym rozwijał się pożar. Po przeszukaniu wszystkich kondygnacji na samym końcu likwidowali ograniczony pożar.
  3. Ograniczanie rozwoju pożaru (pustostan – domek ogniowy) – sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia ludzi, określanie priorytetów w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Na tym stanowisku ratownicy na kilka sposobów ograniczali spalanie w celu dotarcia i ewakuacji manekina, który był powyżej pożaru. Cały scenariusz został poprzedzony wprowadzeniem i określeniem założeń na modelu drewnianym.
  4. Efektywna wentylacja (teren strażnicy) – optymalne ustawianie wentylatorów, kontrola i efektywność przepływów, kierunkowanie przepływów. W tym miejscu uczestnicy ćwiczyli kierunkowanie przepływów, optymalne ustawianie wentylatorów i wytwarzanie efektywnego nadciśnienia zarówno w obronie jak i w ataku.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem pomimo porywistego wiatru, który na początku wydawał się nie poskromiony jednak szybko został wykorzystany przez strażaków jako sprzymierzeniec w wentylacji pożarowej.

Opracowanie: Bartosz Klich

o autorze

Redakcja