Do groźnego pożaru magazynu meblowego w zakładzie tapicerskim doszło 13 marca w Gnieźnie przy ulicy Kostrzyńskiej, żadnemu z pracowników na szczęście nic się nie stało.

Zgłoszenie o pożarze do Powiatowego Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej w Gnieźnie wpłynęło około godziny 13:00, dyżurny do zdarzenia zadysponował łącznie 15 zastępów z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów gaśniczych ustalono, że pożarem objęte są pomieszczenia magazynowe zakładu tapicerni a pracownicy zdążyli już opuścić teren zakładu. Cały kompleks budynków tapicerni był częściowo murowany oraz wykonany z lekkiej konstrukcji a dach był pokryty blachą i płytami OSB a na tyłach budynku dodatkowo zlokalizowany był magazyn pianek tapicerskich.

W pierwszej fazie działań strażakom trudno było określić źródła pożaru ze względu na&duże zadymienie. W&celu obrony kolejnych części obiektu przed narastającym zadymieniem zastosowano wentylację nadciśnieniową, w której użyto dwa wentylatory. Jednocześnie do &środka wprowadzono 3&roty ratowników w&aparatach ochrony dróg oddechowych mające na&celu odnaleźć źródło pożaru oraz schładzać produkty spalania prądami wody.

Ratownicy znajdujący się na&zewnątrz, przy użyciu pilarek ratowniczych, przystąpili do&wykonywania otworów wentylacyjnych w&poszyciu dachu. W&wyniku pęknięcia luksfer w&otworach pomiędzy magazynem blaszanym a&murowanym doszło do&gwałtownego rozwoju pożaru, przyrostu temperatury, o&czym świadczył turbulentny dym pod dużym ciśnieniem. W&momencie gwałtownego rozwoju pożaru KDR zarządził ewakuację rot pracujących wewnątrz obiektu. Po&obniżeniu temperatury gazów pożarowych roty powróciły do&swoich zadań.

W wyniku zastosowanej taktyki – otwory i&wentylacja w&natarciu, płomienie wydostawały się tylko wykonanymi otworami w&dachu i&nie wyszły przez żadne drzwi ani bramę na&zewnątrz. Zapalenie gazów pożarowych nastąpiło tylko w&obrębie otworów dachowych. W&celu intensyfikacji działań gaśniczych strażacy wykonali otwory boczne w&metalowych ścianach obiektu, przez które podano dodatkowe 3&prądy wody. Dodatkowo zastosowano 3&wentylatory nadciśnieniowe w&natarciu na&pożar, które zwiększyły skuteczność działań poprzez odprowadzenie gazów pożarowych przez przecinkę dachową.

&&

Działania prowadzone wewnątrz obiektu w&natarciu na&pożar były wzmacniane przez sukcesywnie przybywające zastępy OSP. W&szczytowym momencie akcji wewnątrz obiektu pracowało 6&rot gaśniczych, które sukcesywnie przesuwały się w&głąb obiektu. W między czasie otrzymano informację, że wewnątrz budynku znajduje zestaw spawalniczy z butlą z acetylenem. &KDR wyznaczył osobną rotę, która miała za&zadanie odnalezienie zestawu spawalniczego i&wykonanie stałego stanowiska do&schładzania butli z&acetylenem. Po&odnalezieniu butli strażacy pozostawili prądownicę w&okolicy zestawu, która schładzała płaszcz butli. Po godzinie chłodzenia butli występował przyrost temperatury o&7 st. C przez minutę. Butla z&acetylenem była chłodzona nieustannie. Chłodzenie było przerywane, co pół godziny w&celu dokonania pomiarów kamerą termowizyjną. O godzinie 19.00 przyrost temperatury wynosił 1&st. C na&minutę. O godzinie 04.30 odnotowano brak przyrostu temperatury w&związku, z&czym strażacy przemieścili butlę w&pozycji poziomej do&zbiornika z&wodą (na kolejne 24 godziny).

Organizacja zaopatrzenia wodnego w&pierwszej fazie opierała się na&dowozie wody z&okolicznych hydrantów do&czasu przybycia OSP Mnichowo – Jednostka Pompowa, która zorganizowała punkt czerpania wody w pobliskim stawie oddalonym o około 800m od pożaru. Aby ograniczyć wjazdy zastępów na&teren działań wyprowadzono dwie linie zasilające W-75 (2x200m).&W celu zapewnienia ciągłości pracy w&AODO zorganizowany został dowóz butli z&JRG gdzie również były na&bieżąco ładowane powietrzem.

Działania zakończono po 16 godzin przyczyny powstania pożaru wyjaśni dochodzenie prowadzone przez policję.

Na miejscu:

  • JRG Gniezno – GBA-Rt 2,5/25, GCBA-Rt 5/32, GCBA 9,5/50, SD-37, SLRR, VW-Bus, Przyczepa Wsparcia – 18 strażaków.
  • Jednostki w&KSRG – 6&zastępów OSP Niechanowo, OSP Zdziechowa, OSP Mieleszyn, OSP Witkowo, OSP Trzemeszno – 28 strażaków.
  • OSP poza KSRG – 3&zastępy – 14 strażaków.

&

Źródło: KW PSP Poznań

Foto: moje.gniezno.pl

o autorze

Redakcja