W dniu 24.09. 2009 r. około godz. 17.30 w&miejscowości Zimnowoda gm. Borek w&Domu Pomocy Społecznej dla 45 pensjonariuszy o&ograniczonej zdolności umysłowej i&ruchowej wybuchł pożar. Pożar powstał na&pierwszym piętrze budynku w&pomieszczeniu sypialni pensjonariusza.

Gwałtownie rozprzestrzenił się na&korytarz i&dalej na&poddasze budynku. Uruchomiona instalacja sygnalizacyjno alarmowa informuje obecny w&obiekcie personel, który niezwłocznie powiadamia Stanowisko Kierowania PSP w&Gostyniu i&natychmiast przystępuje do&ewakuacji pensjonariuszy obiektu .

[galeria=1,prawa]Na miejsce zdarzenia zadysponowano najbliższą jednostkę GBM 2,5/8 OSP Głoginin, zastępy SH 21 i&GBA z&Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w&Gostyniu, dwa zastępy z&KSRG z&gm. Borek GBA 2,5/12 OSP Borek i&GBA 2.5/16 OSP Karolew oraz GLM 8&OSP Zalecie.

Zadysponowano również z&sąsiedniej gminy Piaski z&KSRG zastęp GCBA 5/24 OSP Piaski oraz zastępy GBA 2.5/16 z&OSP Szelejewo i&GBA 2,5/16 OSP Bodzewo oraz 1&karetkę Pogotowia Ratunkowego stacjonującą w&Borku. Pożar obejmuje pomieszczenia poddasza budynku w&bezpośrednim sąsiedztwie jego powstania. Duże ilości dymu wydostają się na&korytarz i&boczną klatkę schodową na&pierwszej kondygnacji i&poddaszu.

[galeria=3,lewa]Personelowi udaje się bezpiecznie wyprowadzić z&budynku 40 osób w&tym 4&na&wózkach, jednak 5&osób zostaje uwięzionych w&zadymionym budynku na&kondygnacji piętra.

Na szczęście okazał się to&jedynie scenariusz wspólnych ćwiczeń zgrywających zorganizowanych przez KP PSP w&Gostyniu dla zastępów straży z&JRG Gostyń oraz OSP z&terenu gmin Borek i&Piaski połączonych z&ewakuacją pensjonariuszy DPS w&celu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
Celem ćwiczeń poprzedzonych szkoleniem doskonalącym dla strażaków z&OSP było:

  • sprawdzenie praktycznego przeprowadzenia ewakuacji pensjonariuszy przez personel DPS,
  • sprawdzenie praktyczne możliwości ewakuacji pensjonariuszy DPS dostępnymi drogami ewakuacyjnymi po klatkach schodowych na&zewnątrz budynku, jak również ewakuacja przy użyciu podnośnika SH21,
  • sprawdzenie alarmowania i&dysponowania sił i&środków z&jednostek OSP,
  • praktyczne wykorzystanie procedur w&przypadku podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych w&obiektach, w&których przebywają ludzie o&ograniczonej zdolności poruszania się
  • sprawdzenie czasu dojazdu sił i&środków do&miejsca zdarzenia oraz drożności dróg dojazdowych,
  • sprawdzenie zaopatrzenia wodnego wokół obiektu.

Ćwiczenia przebiegły prawidłowo, wszystkie cele i&założenia zrealizowano zgodnie z&zamiarem taktycznym. Ewakuowano 45 osób, w&tym 40 przez personel DPS, 2&osoby za&pomocą podnośnika oraz 3&pionowymi drogami [galeria=6,prawa]ewakuacyjnymi przez zastępy strażaków. Podkreślić należy, iż personel DPS w&czasie ćwiczeń składał się tylko z&5 osób tj. takiej jak w&normalnym trybie funkcjonowania placówki.

Na zakończenie rozjemcy wspólnie z&Komendantem Powiatowym PSP w&Gostyniu bryg. Krzysztofem Łoniewskim, Panią Dyrektorem DPS Grażyną Wira, dokonano podsumowania i&oceny ćwiczeń.

Tekst: kpt. Michał Pohl&
Foto: kpt. Michał Pohl&, dh Ryszard Busz

o autorze

Redakcja