W dniach 20,21 i 22 lipca 2021 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu przeprowadzili ćwiczenia na infrastrukturze PKP w okolicach bolesławieckiego dworca kolejowego.

Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków PSP i ratowników OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z powiatu bolesławieckiego, ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych na terenach zarządzanych przez spółki kolejowe. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia prowadzenia akcji w pobliżu sieci trakcyjnej i w obrębie torowisk. Dla strażaków ważne było również rozpoznanie możliwości prowadzenia ewakuacji z osobowych szynobusów i różnego rodzaju lokomotyw. Przedstawiciele KOLEI DOLNOŚLĄSKICH i spółki POL-MIEDŻ TRANS zapoznali ratowników z procedurami związanymi z awaryjnym otwieraniem drzwi, wygaszaniem lokomotywy wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz przepisami RID (przewozem kolejowym materiałów niebezpiecznych). Bardzo ważne były również informacje o zadaniach maszynistów i obsługi pociągów, które związane są z odłączeniem pantografów od sieci i prowadzeniem ewakuacji zagrożonych pasażerów przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zaskoczeniem dla strażaków była informacja, że droga hamowania składu kolejowego może wynosić nawet 1200 m, a prędkość przejazdowa składów towarowych przez miasto Bolesławiec może osiągać 120 km/h.

Podczas ćwiczeń praktycznych strażacy skupili się na prowadzeniu ewakuacji z zadymionych wagonów, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń mnogich, a także prowadzenia działań gaśniczych przy pożarach transportowanych cieczy ropopochodnych. Sprawdzono też możliwość awaryjnego odłączenia energii w sieci trakcyjnej oraz możliwości cięcia piłami szablastymi, próbki klejonej szyby czołowej z szynobusa.

Mając na uwadze, że przez Bolesławiec przemieszczają się też siły Wojska Polskiego oraz innych wojsk sprzymierzonych, ćwiczeniom przyglądali się również przedstawiciele Wojskowej Komendy Transportu we Wrocławiu. Po zakończeniu ćwiczeń przedstawicieli wojska zapoznano również z możliwościami prowadzenia działań ratowniczych przez ciężkie pojazdy ratownictwa technicznego z SGRT BOLESŁAWIEC.

Ponadto w ćwiczeniach wykorzystano również samochód pożarniczy GBA Iveco z wyposażenia JRG PSP w Bolesławcu oraz hydrauliczny sprzęt ratowniczy pozyskany w 2018 r. z Programu Funduszy Europejskich, pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym’’. Wymieniony pojazd wyposażony jest m.in. w system CAFS, który pozwala na skuteczniejsze prowadzenie działań gaśniczych i zabezpieczenie pianą sprężoną, zagrożonych pożarem powierzchni cystern kolejowych.

Strażacy z Bolesławca za pomoc w organizacji ćwiczeń i przekazanie fachowej wiedzy składają podziękowania dla przedstawicieli Kolei Dolnośląskich S.A., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz dla Służby Ochrony Kolei, która zapewniła właściwy poziom zabezpieczenia ćwiczeń.

Źródło: KP PSP Bolesławiec

o autorze

Redakcja/Łukasz