Główny Urząd Statystyczny w miniony piątek zaprezentował wyniki II Edycji Badania Spójności Społecznej. Ankietowani odpowiedzieli m.in. na pytanie: Czy mamy zaufanie do ludzi i instytucji publicznych?

Zapewne nikogo nie zdziwi, że w pierwszej połowie 2015 roku Polacy najbardziej ufali Straży Pożarnej. Zaufanie zadeklarowało prawie 94% badanych. Na drugim miejscu znalazło się Pogotowie Ratunkowe, któremu ufa 84% ankietowanych. Na ostatnim miejscu znalazł się Sejm i Senat, któremu ufa zaledwie 25% badanych Polaków.

W badaniu udział wzięło 14 tysięcy osób w wieku 16 lat i więcej .

zaufanie gus

o autorze

Redakcja