W środę, 22 lutego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne nadbrygadiera Gustawa Mikołajczyka.  

W uroczystości udział wzięło kierownictwo KG PSP na czele z nadbrygadierem Leszkiem Suskim, komendantem głównym PSP, który podziękował Mikołajczykowi za 35 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej, a szczególnie za współpracę w okresie ostatniego roku.

Nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk w Państwowej Straży Pożarnej od 1981 roku. Służył między innymi w komendach powiatowych PSP w Kozienicach i Pionkach. W 2001 roku został powołany na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, a we wrześniu 2009 na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Od stycznia 2015 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Z dniem 22 lutego 2017 roku został odwołany z pełnionej funkcji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek Komendanta Głównego PSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz