IFRE-EXPO 2023: Pierwszy dzień targów za nami!

W czwartkowe popołudnie na Targach Kielce zakończył się pierwszy dzień najważniejszej strażackiej imprezy roku – IFRE-EXPO 2023.

Pierwszy dzień zdominowany był przez Państwową Straż Pożarną. Targi zostały oficjalnie otwarte przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, później odbyło zwiedzanie stoisk wystawców, których w tym roku jest ponad 150. Zakończeniem oficjalnej części był tradycyjny już pokaz dynamiczny w wykonaniu największej jednostki w województwie świętokrzyskim, czyli Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kielcach.

Komendant w swoim wystąpieniu podczas otwarcia zwrócił uwagę na potrzebę organizowania podobnych wydarzeń w kontekście nieustającej modernizacji PSP.

W ramach wydarzenia zorganizowana została największa odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Do Kielc przyjechało kierownictwo Komendy Głównej PSP, wszyscy komendanci wojewódzcy, powiatowi i miejscy lub ich zastępcy.

Czwartek to również ważny dzień dla firmy KADIMEX, z okazji 25-lecia zaprezentowano nowe logo. W wydarzeniu wzięło udział kierownictwo firmy, pracownicy i spora grupa zwiedzających.

Co na terenie zewnętrznym? Poza wspomnianym pokazem dynamicznym PSP odbył się pokaz ratownictwa drogowego Akademii Fire-Max, ćwiczenia z zakresu operowania prądami gaśniczymi oraz zarządzania wymianą gazową z wykorzystaniem stanowiska „Hose Stream Prop”, zaprezentowano procedury ratownicze związane z instalacjami fotowoltaicznymi. Program Certyfikacji Bezpieczeństwa ONZ i Nowych Technologii oraz Program „Energia dla Straży” czy pokaz umiejętności zespołów ratowniczych OSP GRS Nowy Sącz.

Do zobaczenia jutro. Pamiętajcie, G-3 to stoisko remiza.pl.

Poniżej mała galeria zdjęć, wkrótce więcej!

Exit mobile version