Dwie pierwsze edycje zawodów „Wadowice Firefighter Combat Challenge” organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyły się nie w Wadowicach, a w Andrychowie.

Trzecia impreza odbędzie się w miejscu, która od początku promowana jest w nazwie, czyli w Wadowicach. I to już w najbliższych dniach: 21-23 sierpnia. Miejsce też – wadowicki Rynek. Czyli zostało już niecałe dwa dni! Nasz serwis objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Zawody w realny i atrakcyjny sposób przestawiają elementy pracy strażaka podczas działań gaśniczych. Towarzyszą im liczne pokazy przedstawiające pracę strażaków oraz promujące bezpieczeństwo pożarowe (szczególnie w budynkach mieszkalnych i lasach). Duży nacisk kładziemy na możliwość bezpośredniego uczestniczenia osób postronnych w przygotowywanych przez nas pokazach. Podczas całej imprezy obecne są z nami również firmy współpracujące, które będą się prezentować na stoiskach.

1380048_224713164357529_927899174_n

Pokazy, które pojawią się w tym roku:

 

● Strefa „Fitness”

W tym miejscu osoby postronne będą mogły “spróbować” elementów treningów przygotowujących strażaków do służby jak i do zawodów Firefighter Combat Challenge.

● Pokazy wyrzutu oleju i gaszenia pożarów cieczy palnych

Element ten w bezpieczny i efektowny sposób pokazuje konsekwencje nieumiejętnego gaszenia pożaru oleju spożywczego. Uświadamia on widzom jak ważnym jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu gaszenia pożarów w zarodku

● Zadymiony korytarz /w ramach programu „Zgaś Ryzyko”

Prezentacja warunków panujących w zadymionych korytarzach przy pomocy dymu „teatralnego”. Ma ona na celu uświadomienie widzom jak ważne jest bierne bezpieczeństwo ewakuacji (znaki, drożność dróg ewakuacyjnych).

● Pokazy bazy sprzętowej PSP

Prezentacja sprzętu specjalistycznego który zaprezentuje możliwości PSP w organizowaniu wszechstronnych działań ratowniczych.

● Mała wioska pożarnicza

Element pozwalający dzieciom na bezpieczną zabawę prądami wody podawanymi na makiety domków.

● Prezentacja nowoczesnego sprzętu ratowniczego

Prezentacje przygotowane przez współpracujące firmy produkujące sprzęt pożarniczy.

1382339_224714184357427_175305859_n

Krótki opis formuły zawodów Firefighter Combat Challenge:

 

Zadanie 1 (START) – wnoszenie sprzętu na wysokość. Zadanie polega na wniesieniu węża W-75 złożonego na płasko na szczyt wieży. Konkurencja rozpoczyna się u podstawy wieży (wieża ma 12 m wysokości). Waga węża wynosi 19 kg. Wąż może być wniesiony w dowolny sposób i powinien być złożony do kontenera na szczytowym piętrze.

Zadanie 2 – wciąganie węża. Zadanie polega na wciągnięciu 19 kg węża zwiniętego w krąg przy użyciu liny. Zadanie jest zaliczone, gdy zwój węża przekroczy poręcz i będzie umieszczony w kontenerze. W przypadku utraty kontroli zawodnik będzie musiał ponownie wciągnąć wąż. Zawodnik schodząc z wieży musi dotknąć każdego stopnia schodów oraz musi korzystać z obu poręczy.

Zadanie 3 – włamanie. Przy tej konkurencji wykorzystujemy urządzenie symulujące rąbanie drewna siekierą. Korzystając z 45 kg młotka bezodrzutowego, zawodnik musi przesunąć 72 kg sztabę metalową na odległość 1,5 m uderzając w nią młotem (obuchem). Pchanie sztaby jest niedozwolone.

Zadanie 4 – przeciągnięcie węża. Bieg z wężem. Zawodnik musi pokonać 40 m długości slalom bez pomijania i przewracania pachołków. W ramach wykonywania zadania zawodnik musi podnieść prądownicę podłączoną do węża i przeciągnąć na odległość około 24 m. Następnie otworzyć prądownicę po przekroczeniu bramki i trafić do celu strumieniem wody

Zadanie 5 (META) – ewakuowanie poszkodowanego. Ratowanie ofiary. Zadanie polega na przeciągnięciu ważącego 80 kg manekina do tyłu na odległość 30 m. Manekina nie można ciągnąć za ubranie lub kończyny. Manekin nie może być niesiony. W każdym momencie musi dotykać do toru zawodów. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin całkowicie przekroczą linię mety.

Plakat FCC

Program imprezy:

21 sierpnia 2015 r. (piątek)

15:00 -18:00 Rejestracja Zawodników /wydawanie pakietów, etc./

19:00 Przywitanie zawodników i oficjalne otwarcie zawodów

19:30 Prezentacja komisji sędziowskiej oraz standardów sędziowskich na Wadowice FCC

20:00 -20:30 Starty pokazowe dla publiczności

 

22 sierpnia 2015 r. (sobota)

9:00 -18:00 Starty indywidualne

 

23 sierpnia 2015 r. (niedziela)

10:00 Eliminacje sztafet, tandemy, finały sztafet

16:00 Zakończenie startów

17:00 Dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów

o autorze

Redakcja