W sobotę, 5 września w Toruniu na Forcie XIV odbyła się III edycja manewrów ratowniczych dla jednostek realizujących zadania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W zawodach wzięły udział formacje należące do Państwowej Straży Pożarnej i Związku OSP, a także Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź oraz grono pasjonatów ratownictwa z innych organizacji.

Manewry składały się z trzech części:

  • Zawody w ratownictwie – dla tych, co chcą się sprawdzić
  • Manewry i warsztaty ratownicze – dla tych, co chcą się doskonalić
  • Festyn z pierwszą pomocą – dla tych, co dopiero chcą ja poznać

Dla dziesięciu zespołów czekało dziesięć zadań i pięć godzin czystej rywalizacji na trasie. Spadochroniarz wiszący na drzewie, czy ofiary: zawalenia stropu, pożaru i wybuchu niewypału okazały się wyzwaniami, z którymi uczestnicy dobrze sobie poradzili. Wiele emocji wzbudzał uzbrojony mężczyzna pacyfikowany przez grupę AT oraz wędkarz z zawałem na środku fosy, do którego trzeba było dopłynąć.

Tego wszystkiego uczestnicy pewnie się spodziewali, jednak nie wiedzieli, że Fort XIV Twierdzy Toruń kryje w sobie mroczne tajemnice związane z ratowaniem życia. To tu w czasie II Wojny Światowej znajdował się szpital obozu jenieckiego (Stalag XXA) dla żołnierzy alianckich.

Aby powrócić trochę do tamtych czasów dla uczestników i gości prowadzono rekonstrukcję amputacji kończyny wykonywanej w ówcześnie wyposażonej Sali Operacyjnej.

Koordynatorem III Toruńskich Manewrów Ratowniczych był Harcerski Klub Ratowniczy.

Zwyciężyła JRGH KGHM, II miejsce zdobyli ratownicy OSP Luboń, a III reprezentacja KP PSP Golub-Dobrzyń. Ogłoszenie wyników nie zakończyło imprezy. Uczestnicy zostali poinformowani o wybuchu butli z gazem na pobliskim polu namiotowym. W sumie rannych zostało 12 osób. Na szczęście zdarzenie to było kolejną przygotowaną symulacją.

Toruńskie Mistrzostwa Ratownicze są kierowane do ratowników działających w jednostkach wolontariackich realizujących zadania na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz do zainteresowanych doskonaleniem umiejętności pracowników służb zawodowych. (Ratowników Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, Ratowników pracujących w Straży Miejskiej, Policji, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, Grup Poszukiwawczo Ratowniczych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Grup Ratownictwa PCK, Harcerskich Klubów i Grup Ratowniczych, Ochotniczych Grup Ratowniczych i wszelkich innych stowarzyszeń.

To nie tylko manewry, ale i festyn dla lokalnej społeczności, na którym pokazano sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa technicznego, a dzięki uprzejmości kolegów z JRGH KGHM także sprzęt ratownictwa górniczego. Uczestnicy ratując na kilku stacjach w bezpośrednim sąsiedztwie gości festynu, dawali darmowe pokazy swoich umiejętności, a w specjalnym namiocie uczono wszystkich chętnych jak działać w momencie, gdy czyjeś życie będzie zagrożone.

Paweł Wantowski

o autorze

Redakcja