Zastanawialiście się, ile państwo kosztuje roczne utrzymanie komendy Państwowej Straży Pożarnej? My postanowiliśmy to sprawdzić!

Jako przykład podamy informacje dotyczące największej komendy w kraju, czyli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, która w swoich strukturach ma siedemnaście jednostek ratowniczo – gaśniczych, pełni w niej służbę ponad tysiąc strażaków i zatrudnionych jest blisko 20 pracowników cywilnych.

Funkcjonowanie każdej komendy Państwowej Straży Pożarnej pokrywane jest z budżetu państwa, urząd miasta otrzymuje odpowiednią kwotę w formie dotacji celowej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Środki są wprowadzane do budżetu miasta uchwałą budżetową i zostają ujęte w planie finansowym komendy.

W 2020 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Warszawie zarezerwowano 91 501 455 złotych, warto w tym miejscu dodać, że ta kwota prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ Wojewoda Mazowiecki może przekazywać dodatkowe środki z rezerwy celowej np. na odtworzenie zużytego sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczone zostanie 77 976 769 zł, z czego 71 024 316 zł na uposażenia funkcjonariuszy i inne świadczenia, 5 845 729 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne, 519 278 – wynagrodzenia członków służby cywilnej, 295 193 – wynagrodzenia pracowników, 99 950 zł – wynagrodzenia bezosobowe np. za szkolenia psów, usługi porządkowe, 192 303 – pochodne od wynagrodzeń.

Inne wydatki pochłoną 13 524 686 zł, wśród nich najwięcej, bo 7,6 mln zł to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych, pozostałe wydatki to między innymi zakup materiałów, wyposażenia, żywności i sprzętu – 2 mln zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu – 1 457 143 zł, pozostałe usługi i opłaty – 1 344 168 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 653 400 zł, podatek od nieruchomości, inne podatki i opłaty – 402 173, opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i na różne opłaty i składki – 27 427 zł.

W 2020 roku warszawska straż pożarna otrzyma tradycyjne już wsparcie od miasta. Według projektu budżetu władze Warszawy wpłacą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2 mln 700 tysięcy złotych, z czego 2 mln z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do remontu i konserwacji samochodów, pozostałe 700 tysięcy złotych to rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.

Foto. KM PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz