Ile zarabia podchorąży Akademii Pożarniczej? Sprawdziliśmy!

Akademia Pożarnicza to jedyna uczelnia PSP, która kształci przyszłych oficerów. Przez cały czas nauki podchorążowie otrzymują świadczenie pieniężne.

Dla przypomnienia, Akademia Pożarnicza, a wcześniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej to uczelnia wyższa. Podchorążowie kształceni są przez 10 semestrów, czyli 5 lat, przez cały ten czas otrzymują zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie i comiesięczną świadczenie pieniężne.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej – młodszy kapitan.

Świadczenie pieniężne, czyli ile?

Świadczenie pieniężne dla podchorążych Akademii Pożarniczej reguluje rozporządzenie MSWiA z czerwca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

W pierwszym roku studiów zasadnicza miesięczna należność pieniężna wynosi 700 zł, w drugim roku – 900 zł, w trzecim – 1000 zł, w czwartym – 1100 zł, a w piątym – 1200 zł.

Do tego doliczyć należy dodatek za stopień. I tak podchorąży w stopniu Strażaka otrzymuje dodatek w wysokości 1622 zł. Później wraz z awansem kwota wzrasta, starszy strażak – 1632 zł, sekcyjny – 1672 zł, starszy sekcyjny – 1692 zł, młodszy ogniomistrz – 1712 zł, ogniomistrz – 1732 i starszy ogniomistrz – 1752 zł.

Dodatki

W Akademii Pożarniczej, jeśli masz dobre wyniki w nauce możesz liczyć na nagrodę semestralną. Za uzyskanie średniej oceny minimum 4,20 przyznawana jest nagroda w wysokości 3000 złotych, a jeśli średnia to minimum 4,50 to nagroda wynosi 4500 zł.

Warunkiem przyznania jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów kończących określone zajęcia w danym semestrze – w pierwszym możliwym terminie.

Ostatni dodatek, a w zasadzie to nagroda, dedykowany jest strażakom w służbie kandydackiej, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia nieetatowych funkcji.

Szef kompanii za każdy miesiąc pełnienia funkcji otrzymuje 600 zł, dowódca plutonu – 400 zł, a Dowódca sekcji i funkcje pomocnicze – 300 zł. Środki są wypłacane przynajmniej raz w roku.

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

Exit mobile version