Image House Centrum Szkolenia Zawodowego działa od 2006 r. na terenie całego kraju. Do tej pory firma przeszkoliła ponad 10 000 osób w całym kraju, w tym strażaków, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje.
Ośrodek szkoleniowy posiada wszystkie certyfikaty oraz programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Do tej pory prowadziliśmy projekty dotyczące szkoleń zawodowych z naszej oferty współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wiemy, że strażak – ratownik musi podwyższać swoje kwalifikacje, aby móc operować różnorodnym sprzętem ratowniczym, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty.

Operator podestów ruchomych, żurawi przenośnych oraz samojezdnych,  konserwator pilarek łańcuchowych to tylko nieliczne przydatne kursy, które można u nas odbyć. Pełną ich listę znajdziecie pod tym linkiem.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora podestów ruchomych – zwyżek: przejezdnych wolnobieżnych nożycowych, przewoźnych, stacjonarnych lub wiszących.

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome – zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo.

Cel szkolenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych. Uzyskanie kwalifikacji  zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

Zobacz więcej.

zuraw

Tematyka prowadzonych zajęć teoretycznych w zakresie obsługi żurawi samojezdnych:
1. Wiadomości o dozorze technicznym.
2. Ogólne wiadomości o dźwigach.
3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi.
4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych.
5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora.
6. Obsługa zawiesi.

Zobacz więcej.

HDS

Tematyka prowadzonych zajęć teoretycznych w zakresie obsługi żurawi kat. IIŻ (HDS):
1. Wiadomości o dozorze technicznym.
2. Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi.
4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych.
5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora.
6. Obsługa zawiesi.

Zobacz więcej.

pilarka_zdjęcie_2Celem Seminarium jest: uzyskanie uprawnień do obsługi Pilarek Łańcuchowych – Mechanicznych przy pracach w budownictwie, utrzymaniu zieleni, obróbce ściętego drzewa, wycince drzew przy drogach, sadach poza lasami państwowymi.
Kurs obsługi pilarek łańcuchowych – spalinowych składa się z częsci teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie trwania szkolenia pilarzy uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Zobacz więcej.

Gdzie nas znaleźć?

IMAGINE HOUSE Centrum Szkolenia
Zawodowego Paweł Ptak
ul. Krakowska 21, 33-113 Zbylitowska Góra
TEL: 14/ 674 10 19, 14/ 627 73 52, 14/ 674 39 16
510 054 372, 601 249 161

o autorze

Redakcja