Uroczystości związane z rozpoczęciem roku akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jak co roku zapoczątkowała uroczysta msza św. w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Floriana na Pradze z udziałem kierownictwa i kadry SGSP, kapelanów PSP, kompanii honorowej SGSP, studentów-podchorążych SGSP oraz studentów I roku studiów. Następnie złożono wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą płk poż. Krzysztofowi Smolarkiewiczowi.

Uroczystościom oficjalnego otwarcia roku akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej tradycyjnie towarzyszyło Ślubowanie studentów I rocznika stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej. Słowa przysięgi „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia” wypowiedziało 90 osób, które po immatrykulacji oficjalnie dołączyły do grona studentów i otrzymały tytuł podchorążego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Studenci-podchorążowie mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Jak co roku, decydujące o przyjęciu znaczenie miały wyniki matur z przedmiotów ścisłych oraz testu sprawnościowego. W kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby kandydackiej musieli pomyślnie przejść szkolenie przygotowawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzone w warunkach poligonowych w PBL „Zamczysko Nowe”. Jego celem było przygotowanie uczestników do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz do pełnienia służby w JRG SGSP i w warunkach skoszarowania.

Uroczystość Ślubowania zakończył przemarsz pododdziałów szkolnych liczących blisko 200 podchorążych z udziałem Kompanii Honorowej. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego, pod kierownictwem tamburmajora sierż. Kamila Demianiuka.

W uroczystości Ślubowania Podchorążych I-go Rocznika wzięli udział przedstawiciele władz państwowych reprezentowani przez m.in. panią Joannę Fabisiak – posła na sejm RP, Panią Edytę Muszyńską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW, a także reprezentanców służb mundurowych, m.in. gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Gustawa Mikołajczyka – Zastępcę Komendanta Głównego PSP oraz rektorzów innych uczelni.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentował nadbryg. Ryszard Dąbrowa − Rektor-Komendant SGSP, st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta − Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych, bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Mizerski − Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Półka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, mł. bryg. mgr Elżbieta Kępka-Wnęk − Kanclerz SGSP oraz przedstawiciele Senatu i kadry SGSP.

Zgodnie z tradycją Szkoły, po uroczystości Ślubowania miała miejsce oficjalna Inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Delegacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego otrzymała z rąk Rektora-Komendanta oraz Dziekanów wydziałów indeksy. Łącznie na pierwszy rok studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na dwóch wydziałach zostało przyjętych 744 osób, w tym na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – 581, zaś na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego – 163 osoby.

Wykład inauguracyjny pt. „Współpraca Polska-USA. Krótka historia ostatnich 400 lat, od czasów Ameryki Kolonialnej do Polsko-Amerykańskiego Projektu INFIRENET” wygłosił Pan William Peterson − inicjator powstania polsko-amerykańskiego programu IN-FIRE-NET (Międzynarodowa Sieć Strażaków i Ratowników).

Tekst oraz zdjęcia: SGSP

o autorze

Redakcja