Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 oraz ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej odbyły się 1 października 2016 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W związku z rozpoczęciem roku akademickiego, została odprawiona msza św. w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie z udziałem kierownictwa i kadry SGSP, kapelanów PSP, kompanii honorowej, studentów podchorążych oraz studentów I roku SGSP.

Tradycyjnym elementem inauguracji roku akademickiego w SGSP było uroczyste ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości – st. kpt. mgr. inż. Tomasza Klimczaka. Następnie akt ślubowania od 92 studentów odebrał rektor-komendant SGSP bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

i1

W tym dniu uhonorowano pamięć płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza − byłego komendanta Szkoły Oficerów Pożarnictwa, a następnie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej poprzedniczek SGSP − poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego. Inauguracyjny wykład pt. „Termiczna utylizacja odpadów” wygłosił prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszalińskiej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobie Jarosława Zielińskiego − sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Leszka Suskiego − komendanta głównego PSP oraz dyrektorzy biur w Komendzie Głównej PSP, komendanci wojewódzcy PSP, byli komendanci-rektorzy SGSP oraz członkowie Kapituły „Honorowego Medalu im. płk. Krzysztofa Smolarkiewicza”.

Źródło: straz.gov.pl

o autorze

Redakcja