Dzisiaj w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się uroczysta inauguracja roku akademickiego i ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: wiceminister MSWiA Maciej Wąsik, Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz zastępcami, wykładowcy i pracownicy uczelni.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w swoim wystąpieniu nawiązywał do historii Polski, a także roli, jaką w wielu wydarzeniach odegrali podchorążowie Straży Pożarnej. Mówił m.in. o działaniach podejmowanych przez strażaków w 1981 podczas strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, wymierzonego w komunistyczne władze. Podkreślał tradycję, która zobowiązuje obecnych strażaków do godnego zachowania. – Dla mnie podchorążowie ze Szkoły Pożarniczej jawili się jako bohaterowie naszej wolności. Bohaterowie „Solidarności”, z których należy czerpać i brać przykład – powiedział wiceszef MSWiA. – Wasze mundury, wasze dzisiejsze ślubowanie, wasz tytuł podchorążego to ogromne zobowiązanie. Mam nadzieję, że je udźwigniecie. Liczą na to Wasze rodziny, liczymy na to my, liczy na to cała Polska, bo Wasza służba będzie w przyszłości niezwykle ważna dla bezpieczeństwa kraju – dodał.  – Niech św. Florian wspiera Was, Wasze rodziny i Wasze indeksy. Wszystkiego dobrego – zakończył wiceminister Maciej Wąsik.

Rektor-Komendant SGSP, bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski, podkreślił, że grupa 100 strażaków, która w tym roku rozpoczyna studia I i II stopnia, została wybrana spośród 700 chętnych. – Wasze powołanie to służba dla ojczyzny. To niesienie pomocy wszystkim potrzebującym – powiedział Komendant-Rektor. Jak zauważył, strażacka służba przynosi satysfakcję i szacunek społeczny, ale wymaga dyscypliny oraz wielu wyrzeczeń i poświęceń. Po ukończeniu uczelni, strażacy (podchorążowie) zostaną oficerami.

Proszę, abyście nigdy nie zapomnieli słów wypowiedzianej dziś przysięgi – powiedział do młodych strażaków nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny PSP. Życzył, aby czas studiów był dobrym i owocnym okresem. – Dziękuję Waszym rodzinom, że wychowali Was na tak dzielnych ludzi – dodał.

Foto. SGSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz