Firma Fire-Max Sp. z o.o. ma przyjemność powiadomić, że w dniu 4 sierpnia 2017 w Szczecinie, pomiędzy Zamawiającym KW PSP w Szczecinie a Fire-Max Sp. z o.o., została podpisana umowa na dostawę 22 samochodów specjalnych – drabin obrotowych z ruchami kombinowanymi o minimalnej wysokości ratowniczej 37 i 40 m.

Podpisanie umowy jest wynikiem wyboru oferty Fire-Max jako najkorzystniejszej w prowadzonym przez KW PSP w Szczecinie postępowaniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i została zaakceptowana przez zespół sprawdzający.

W tej sytuacji zaskoczeniem był fakt, że w prowadzonym postępowaniu, druga konkurencyjna firma, Rosenbauer, wniosła odwołanie do KIO, formułując szereg fałszywych zarzutów i żądań wobec powyższego wyboru.

Podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, która odbyła się 26 czerwca 2017, w wyjątkowym 3-osobowym składzie, wszystkie zarzuty firmy Rosenbauer zostały wnikliwie rozpatrzone i całkowicie odrzucone. Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lipca 2017 (sygn. akt KIO 1173/17) odwołanie firmy Rosenbauer zostało oddalone a zdecydowane sformułowania wyroku potwierdzają prawidłowość wyboru Zamawiającego.

Wobec powyższego, po ogłoszeniu wyroku, w którym KIO stwierdziła bezzasadność postawionych zarzutów, Zamawiający wystosował zaproszenie do podpisania umowy, co nastąpiło w dniu 4 sierpnia 2017 w Szczecinie.

Firma Fire-Max Sp. z o.o. realizuje dostawy wyspecjalizowanego sprzętu do Państwowej Straży Pożarnej już od ponad 26 lat. Od początku reprezentuje na rynku polskim firmę Magirus – światowego lidera w produkcji drabin pożarniczych o ponad 150-letniej tradycji.

o autorze

Redakcja