Informacja prasowa KSP NSZZ „Solidarność” odnośnie miasteczka protestacyjnego, jakie powstało dzisiaj o godzinie 12:00 przed kancelarią rady ministrów.

We wtorek 22 września br. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie powstanie miasteczko protestacyjne strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy domagają się rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń za lata 2008‐2014 o co najmniej 17% – tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji, z czego 10% jeszcze w tym roku, kolejne 7% w roku 2017 lub w programie modernizacyjnym oraz pokrycia w całości
z budżetu Państwa kosztów związanych z wysługą lat i wzrostu stawki za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 % do 100 % za godzinę pracy.

Przekazana poprzez media propozycja rządu dotycząca podwyżki na poziomie 4%, jest kwotą nie do przyjęcia dla strażaków, ponieważ środki te pokryją jedynie część niedoboru funduszu płac za lata ubiegłe.

Pomimo wielokrotnie podejmowanych rozmów ze stroną rządową, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” nie otrzymała pisemnej obietnicy spełnienia postulatów, które przedstawiono podczas spotkania 1 kwietnia 2015 r. z Minister Spraw Wewnętrznych, Panią Teresą Piotrowską.

„Krajowa Sekcja Pożarnictwa złożyła rządowi postulaty rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń i podniesienia stawek za nadgodziny w 2013r.  Z Panią Minister Teresą Piotrowską prowadziliśmy rozmowy od października 2014 r. Na spotkaniu 2 grudnia 2014 r. uzupełniliśmy nasze postulaty o zabezpieczenie środków na wypłatę wysługi lat. W kwietniu tego roku przekazaliśmy Pani Minister ponownie nasze wszystkie postulaty. W celu usystematyzowanego i cyklicznego prowadzenia dyskusji w gronie przedstawicieli MSW, szefów służb oraz związków zawodowych zostało opracowane nawet Zarządzenie MSW o Forum Dialogu Społecznego. Niestety, mimo zapewnień Pani Minister, że jest zwolennikiem dialogu społecznego i dyskusji na argumenty, rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu”– mówi Robert Osmycki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Strażacy z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” chcą złożyć na ręce Pani Premier Ewy Kopacz petycję, w której przekażą swoje postulaty.

Łączna kwota potrzebnych środków na pokrycie kosztów za wysługę lat wynosi 8.250.000 zł. MSW pokryje koszty w wysokości jedynie 3.250.000 zł, co spowoduje konieczność pokrycia pozostałych kosztów ze środków bieżących Komend Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 2014 w Państwowej Straży Pożarnej z funduszy wynagrodzeń przesunięto na wydatki związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych Państwowej Służby Pożarnej blisko 7.230.000 zł. Dodatkowo pieniądze z funduszu płac ponad 20.000.000 zł pokryło zobowiązania wobec strażaków z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym.

„Jesteśmy zmuszeni do finansowania bieżącej działalności ratowniczej ze środków przeznaczonych na uposażenia. Z kalkulacji Krajowej Sekcji Pożarnictwa wynika, iż w roku 2015 na działalność bieżącą Państwowej Straży Pożarnej zabraknie około 43.000.000 zł.

W związku z koniecznością wykonywania bieżących zadań, związanych z bezpieczeństwem, kierownicy jednostek organizacyjnych będą zmuszeni wygospodarować powyższą kwotę z wynagrodzeń strażaków” – dodaje Robert Osmycki Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Strażacy za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową otrzymują 60% stawki godzinowej. Oznacza to, że strażak pracujący w godzinach nadliczbowych otrzymuje nieco ponad połowę stawki za godzinę pracy w zwykłym czasie. Jest to sytuacja niespotykana w żadnej grupie zawodowej. Krajowa Sekcja Pożarnictwa wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie tej sprawy jako niekonstytucyjnej.

W proteście przed KPRM wezmą udział strażacy ze wszystkich województw. Akcja będzie miała charakter rotacyjny. Strażacy dwóch różnych województw będą wymieniać się co 24 godziny. Strażacy zamierzają protestować w swoim czasie wolnym od służby.

Miasteczko Protestacyjne przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest kolejnym etapem akcji protestacyjnej, która rozpoczęła się 24 sierpnia br. bojkotem kontroli inspekcji gotowości operacyjnej. W ślad za nim, od 1 września strażacy bojkotują nieodpłatne prace gospodarcze: remontowe, budowlane, naprawcze w jednostkach Straży Pożarnej. 7 września rozpoczął się bojkot szkoleń w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenia szkoleń i zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródło: informacja prasowa KSP NSZZ „Solidarność”

o autorze

Redakcja