W środę 6 października zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1.

Podczas inspekcji jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP ocenie podlegają w szczególności: czas wyjazdu alarmowego, gotowość ratowników do podjęcia działań ratowniczych, gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego, prawidłowe prowadzenie dokumentacji jednostki oraz weryfikacja wiedzy teoretycznej. Najważniejszym elementem inspekcji jednostki ratowniczo-gaśniczej jest ćwiczenie praktyczne mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania strażaków oraz sprzętu do realizowania działań ratowniczych – informuje st. kpt. Andrzej Szacoń z lubelskiej straży pożarnej.

Scenariusz ćwiczenia praktycznego przeprowadzanego podczas inspekcji zakładał pożar na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego.

Foto. KM PSP Lublin 

o autorze

Redakcja/Łukasz