W tym roku Komendy Powiatowej i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego zamierzają realizować pięć inwestycji budowlanych.

Wielkopolscy strażacy będą kontynuowali zadania polegające na rozbudowie i przebudowie strażnic Komend Powiatowych PSP w Pile i Złotowie oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Poznaniu.  

Zakończona ma zostać rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

W planach jest również rozpoczęcie przebudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kościanie.

Foto. KM PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz