Jednym z zadań należących do Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej jest organizowanie różnego rodzaju kursów dla członków OSP. Jednym z nich jest Kurs Szeregowców, podczas którego strażacy – ochotnicy zdobywają podstawową wiedzę i przeszkolenie pożarnicze. Szkolenia te organizowane są w wolnym czasie strażaków i kończą się egzaminem.

[galeria=9,prawa]Tegoroczny kurs zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Błoniu był podzielony na dwie tury, ze względu na spore zainteresowanie i duże odległości między jednostkami.

Siedmiu druhów OSP Łomianki zostało oddelegowanych na udział w tym kursie. Przez kilka dni w tygodniu, w dn. 16-27 listopada, strażacy z Łomianek, Dziekanowa Polskiego, Lasek, Starych Babic, Ożarowa Mazowieckiego, Bieniewic i Starych Gnatowic uczestniczyli w zajęciach, w siedzibie OSP Izabelin.

[galeria=2,lewa]Szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy KP PSP, JRG w Błoniu, oraz firmę EmerMed pozwoliły strażakom uczestniczącym w kursie zaznajomić się z różnymi zagadnieniami z zakresu pożarnictwa, sprzętem ratowniczym, jak i z procedurami ratownictwa medycznego – zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Omówione zostały m.in. tematy takie jak: armatura wodno – pianowa, środki gaśnicze, sprzęt ratowniczy, ewakuacja ludzi i mienia, przepisy BHP, taktyka prowadzenia działań, elementy korespondencji radiowej, współdziałanie ze śmigłowcami LPR oraz zasady funkcjonowania OSP.

Strażacy nauczyli się też zasad udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi sprzętu ratowniczego, takiego jak drabiny nasadkowe i wysuwane, piły, aparaty ochrony dróg oddechowych czy hydrauliczny sprzęt ratownictwa technicznego. Kurs zakończył się zdanym egzaminem przez wszystkich druhów OSP.

Mateusz Czajkowski OSP Łomianki

o autorze

Redakcja