Już w poniedziałek 15 lutego rozpocznie się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Ministerstwo Finansów przygotowało informację jak przekazać 1% podatku dla OPP w ramach usługi Twój e-PIT.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP — krok po kroku

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

 2.  Uwierzytelnij się

  • Wpisz swoje dane:

   • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018
   • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2019 rok i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018. Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2018 r. nie rozliczyłeś się samodzielnie – podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.
  • lub użyj profilu zaufanego

 3.  Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.

 4.  Jeśli robisz to po raz pierwszy:

  • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5.  Jeśli chcesz zmienić OPP:

  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% 
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zatwierdź tę zmianę
 6.  Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  • zatwierdź tę zmianę
 7.  Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Źródło: Ministerstwo Finansów Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz