Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, zorganizowany w&KP PSP Jarocin, tym razem kierowany był do&druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy podczas działań ratowniczo-gaśniczych, będą nieść pomoc poszkodowanym w&stanie zagrożenia życia. O tym, że ratownicy KSRG powinni doskonalić swoje umiejętności z&zakresu ratownictwa medycznego nie trzeba nikogo przekonywać.

Dowodem popularności tego typu szkoleń, jest choćby stale rosnąca liczba uczestników. Podczas kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kursanci nabyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenie prowadzone było przez instruktorów Centrum Ratownictwa Medycznego MED-SERWIS. Zajęcia praktyczne odbywały się w&małych grupach ćwiczeniowych. Celem nadrzędnym ćwiczenia była bowiem wspólna nauka właściwego postępowania ratowników w&konkretnych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce. A takich ewentualności jest bardzo wiele.

[galeria=2,prawa]Organizatorzy przygotowali kilkanaście punktów z&rozmaitymi zdarzeniami – od utraty przytomności, oparzeń i&złamań u poszkodowanego po ucięte kończyny, czy skomplikowane uszkodzenia ciała podczas wypadków komunikacyjnych. W&wymiarze powiatowym procentują doświadczenia, które są bardzo ważne. Ratownicy PSP na&bieżąco analizują swoje działania po każdej akcji ratownictwa medycznego, którymi podczas tego typu szkoleń mogą również podzielić się z&uczestnikami kursu.

[galeria=3,lewa]Możemy się więc spodziewać, że kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przyniesie istotną poprawy przygotowania ratowników do&wykonywania zadań z&zakresu ratownictwa medycznego, co w&konsekwencji będzie oznaczać lepsze funkcjonowanie całego system w&skali województwa. Kurs zakończony zostanie egzaminem teoretycznym i&praktycznym.

tekst i foto: st.kpt. Adam Łuczak

o autorze

Redakcja