Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju ogłosiła przetarg na dostawę zestawu przeciwpowodziowego. Jego zakup jest współfinansowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Postępowanie przetargowe zostało podzielona na dwie części:

Część A – nośnik kontenerowy z napędem 8×4 i urządzeniem załadowczym o udźwigu minimum 20 ton.

Część B – kontenery:

Kontener przeciwpowodziowy wyposażony między innymi w pompy pływające (4 szt.), pompy szlamowe z osprzętem (4 szt.), pompę szlamową, pompę turbinową, węże tłoczne W75 i W110 (po 50 szt.), węże ssawne (12 szt.), dwa agregaty prądotwórcze, dwa namioty szybkorozstawialne z krzesłami i stolikami, tysiąc worków na piasek, 80 sztormiaków, dwa maszty oświetleniowe, detektor prądu elektrycznego, łopaty, szpadle, linki ratownicze, wodery, przedłużacze, latarki i bezprzewodowy system do pomiaru głębokości rozlewiska.

Kontener do przewozu materiałów sypkich z zaczepami służącymi do zakotwiczenia ładunku i plandeką w formie kurtyny przesuwanej lub zwijanej.

Zestaw powinien trafić do Komendy Miejskiej PSP na początku grudnia, orientacyjna wartość zamówienia to prawie półtora miliona złotych.

Zakup jest częścią projektu transgranicznego ‘Razem przeciw powodzi’ współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl