Śląski Komendant Wojewódzki powołał z dniem 27 kwietnia bryg. Pawła Żabę na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie.

Brygadier Paweł Żaba ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Od 2020 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie, wcześniej pełnił służbę w Komendzie w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie swojej służby systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc Akademię Rolniczą w Krakowie, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł inżyniera, a w 2002 roku tytuł magistra inżyniera. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Również w tym samym roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dla straży pożarnej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbowie Górniczej. W 2019 roku ukończył studia II stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 

Foto. KW PSP Katowice 

o autorze

Redakcja/Łukasz