Strażacy z OSP Ząbrowo (woj. warmińsko-mazurskie) zakupili nowy sprzęt oraz umundurowanie. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane głównie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, do którego należy jednostka.

Strażacy z Ząbrowa wyposażyli się w nowy sprzęt mający służyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka zakupiła aparaty powietrzne nadciśnieniowe wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu. Ponadto strażacy pochwalić się mogą szlamową motopompą przenośną 8211- 1340 dm3/min. Druhowie pokusili się również na piłę tarczycową stihla TS750. Zakupili również urządzenie monitorujące skład powietrza. Całość zakupu warta była 14 tys. 700 zł.

Ponadto zakupione zostały dwa umundurowania bojowe oraz specjalistyczne obuwie. Nie zabrakło również nowoczesnych hełmów bojowych zarówno dla strażaków jak i członków MDP. -To nie koniec, jeżeli chodzi o nowy sprzęt w naszej jednostce, ponieważ planowane są kolejne zakupy – mówi prezes Bogusław Delegacz KSRG OSP Ząbrowo. – Mamy skąd jeszcze pozyskać fundusze, więc na pewno będziemy się o nie ubiegaćdodaje.

Naczelnik tej jednostki zwołał wczoraj (22.11.2012) zebranie mające na celu zaprezentowanie druhom nowego sprzętu. Podczas spotkania każdy mógł dowiedzieć się więcej na temat danych technicznych oraz zapoznać się lepiej z nowym sprzętem. Jak widać pozyskiwanie środków na potrzeby jednostek nie jest tak trudne, a skutkuje podwyższeniem standardów jednostki, a co z tym idzie – zwiększeniem bezpieczeństwa na danym terenie.

o autorze

Redakcja