Podlaska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w imieniu swoim i innych komend ogłosiła przetarg na dostawę samochodów specjalnych z drabiną.

Przedmiotem postępowania jest dostawa pięciu samochodów specjalnych z drabiną, zostało ono podzielone na dwie części.

Część pierwsza polega na dostarczeniu trzech samochodów specjalnych na podwoziu 4×2, z silnikiem o mocy min. 210 kW i kabiną trzymiejscową. Z tyłu należy zamontować drabinę o wysokości ratowniczej minimum 30 metrów z ostatnim przęsłem łamanym i wysięgu bocznym minimum 16 metrów, wyposażoną w kosz ratowniczy o udźwigu min. 400 kilogramów. Wymagany jest czas sprawiania wynoszący maksymalnie 85 sekund.

Wraz z samochodami należy dostarczyć między innymi: 3 komplety jednobutlowych aparatów powietrznych, węże tłoczne, przełącznik, rozdzielacz, prądownica wodno-pianowa, pilarka do drewna, linki, agregat prądotwórczy, zestaw narzędzi ślusarskich, zestaw elektronarzędzi, kosze koszowe, zestaw ratownictwa medycznego.

Część druga obejmuje dostawę dwóch samochodów. Pierwszy z nich to samochód na podwoziu 4×2 z drabiną o wysokości ratowniczej 40 metrów z ostatnim przęsłem łamanym i koszem ratowniczym o udźwigu 500 kilogramów. Na wyposażeniu sprzęt OUO, agregat prądotwórczy, nosze ratownicze, wentylator elektryczny o wydajności co najmniej 30 000 m3/h i węże tłoczne.

Drugim jest drabina niskopodwoziowa. Wymagane jest podwozie 4×2 z tylną osią skrętną, silnikiem o mocy min. 210 kW i trzymiejscową kabiną. Drabina o wysokości min. 30 metrów z ostatnim przęsłem łamanym i koszem ratowniczym o udźwigu min. 500 kg. Wysokość pojazdu w pozycji transportowej powinna być nie większa niż 3050 mm.

Wyposażenie: agregat prądotwórczy, zestaw narzędzi ślusarskich, linki i węże do zasilania działka.

Odbiorcy

Trzy samochody z minimum 30-metrową drabiną trafią do Komend Miejskich i Powiatowych PSP w Gdyni, Gliwicach i Złotowie, samochód z 40-metrową drabiną otrzyma Komenda Miejska PSP w Białymstoku, a niskopodwoziową drabinę Komenda Miejska PSP w Warszawie.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 28 lutego 2022 roku.   

o autorze

Redakcja/Łukasz