Starszy brygadier Krzysztof Hejduk został powołany z dniem 6 marca na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Krzysztof Hejduk służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1992 r., po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 7 w Łodzi, na stanowisku dowódcy zastępu. W 2000 r. ukończył Uniwersytet Łódzki. Następnie pełnił służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Łodzi, a od 1998 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. W 2006 r. objął stanowisko zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP. W latach 2007–2008 pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP.

Od lutego 2016 roku do maja 2018 roku był Zastępcą Komendanta Głównego PSP Leszka Suskiego. Nadzorował m.in. Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Finansów, Biuro Prawne i  Biuro Informatyki i Łączności.

o autorze

Redakcja/Łukasz