Szef MSWiA na wniosek gen. brygadiera Leszka Suskiego powołał nowego Zastępcę Komendanta Głównego PSP.

Nowym Zastępcą Komendanta Głównego PSP został starszy brygadier Arkadiusz Biskup. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akt powołania wręczył wiceminister Jarosław Zieliński.

Arkadiusz Biskup jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1993 roku w stopniu młodszego kapitana, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu studiów został skierowany do Częstochowy. W Komendzie Rejonowej PSP pełnił służbę na stanowisku technika sprzętowego. Następnie obejmował kolejne stanowiska służbowe, by w 1997 roku zostać mianowanym na stanowisko kierownika sekcji. Po reformie administracyjnej w roku 1999, w nowo powstałej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego, a w roku 2000 Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Częstochowie. W lutym 2008r. rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został powołany na stanowisko nieetatowego Zastępcy Dowódcy Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „PORAJ”. W maju 2017 r. objął stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Został odznaczony m.in. Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, a w 2018 roku otrzymał Złoty Krzyż za zasługi dla WOPR-u.

Foto. MSWiA

 

o autorze

Redakcja/Łukasz