W poniedziałek 30 grudnia Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak i Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie mające na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie wykonywania zadań przez obie formacje.

Szefowie służb podpisali porozumienie, które ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie wykonywania zadań przez obie formacje. Jest wyrazem woli ścisłej współpracy w zakresie kompetencji obu służb, które będą organizowały i prowadziły przedsięwzięcia służące ochronie życia i zdrowia ludzi oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa – poinformowała w komunikacie Komenda Główna PSP.

W trakcie spotkania Jarosław Szymczyk otrzymał z rąk Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadawaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz