14 lutego odbyło się podpisanie porozumienie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Dzięki porozumieniu podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w służbie kandydackiej będą pełnili służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych na terenie stolicy. Dzięki temu, jak informuje SGSP pogłębią umiejętności praktyczne podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

Sygnatariuszami porozumienia byli Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. Paweł Kępka i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy st. bryg. Zbigniew Szczygieł.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl