Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Kielcach w najbliższych latach zmieni się nie do poznania. Dzięki ustawie modernizacyjnej budynek zostanie rozbudowany.

Obecnie jednostka zlokalizowana jest w budynku, który nie spełnia wymogów i nie ma możliwości w obecnym stanie dostosowania go do obowiązujących przepisów.

W związku z tym Komenda Miejska PSP w Kielcach planuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku administracyjno-garażowego wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej i montażem masztu antenowego. Zostanie wybudowany nowy parking, magazyn, wspinalnia i boisko wielofunkcyjne.

W październiku przeprowadzono postępowanie przetargowe, zgłosiły się cztery firmy budowlane, które wyceniły wszystkie prace na 28, 32 i 34 mln zł. Przetarg został unieważniony ponieważ Komenda zamierzała przeznaczyć na rozbudowę 16 mln 200 tys. złotych.

Drugie postępowanie zostanie ogłoszone prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz