Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 11 w Warszawie od jakiegoś czasu dysponują nowym sprzętem – amfibią. W ubiegłym tygodniu odbyły się ćwiczenia w terenie.

W dniach od 17 do 19 czerwca br. strażacy z JRG 11 przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z wykorzystaniem nowego pojazdu.  W części teoretycznej omówiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestawiono możliwości i obsługę amfibii. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której każdy strażak miał okazję usiąść za ‘kierownicą’ pojazdu i podnieść swoje umiejętności związane poruszaniem się w trudnym piaszczystym i pagórkowatym terenie.

20150619_jrg11_01_04

Amfibijny pojazd gąsienicowy GAMMA wyprodukowana została na terenie Federacji Rosyjskiej i wyposażona w silnik benzynowy o pojemności 1000 cm3. W straży pożarnej będzie wykorzystywany podczas akcji ratowniczych w warunkach powodzi oraz poszukiwań w trudnym terenie.  W 2014 roku w ramach projektu ‘Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych’ współfinansowanego z programu Infrastruktura i Środowisko Państwowa Straż Pożarna zakupiła 32 takie amfibie, które trafiły do Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych na terenie całego kraju.

20150619_jrg11_01_01

Kolejne ćwiczenia z udziałem amfibii JRG 11 planuje przeprowadzić na wodzie.

Foto. st. kpt. Tomasz Jonio

o autorze

Redakcja