Komenda Miejska PSP w Szczecinie ogłosiła przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4.

Jest to drugi przetarg na projekt, pierwszy został w ubiegłym roku unieważniony z powodu nieprzyznania środków.

Jak już pisaliśmy, budowa nowej strażnicy wynika z planowanej przez Miasto Szczecin przebudowy i rozbudowy, tzw. Trasy Nadodrzańskiej, która ma obejmować m.in. użytkowaną dotychczas przez JRG 4 działkę. W 2020 roku szczecińska straż pożarna otrzymała za symboliczną złotówkę działkę przy ulicy Polickiej o powierzchni ponad ośmiu tysięcy metrów kwadratowych.

Według Programu Funkcjonalno-Użytkowego w nowej strażnicy ma znaleźć się hala garażowa na pięć pojazdów, pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia dla podziału bojowego, stacja ODO, myjnia, warsztat, magazyny i suszarnia węży.

Firma, która wygra będzie miała czas do 25 sierpnia na wykonanie niezbędnej dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Szczecińska straż pożarna chce wybudować nową strażnicę do końca 2026 roku. Środki mają pochodzić z budżetu państwa w ramach nowej ustawy modernizacyjnej.

Foto. Facebook/JRG 4 Szczecin 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl