Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sokółce doposażona została w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Bocar na podwoziu Volvo FMX z napędem 6×6. Posiada zbiornik wody o pojemności 8900 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 990 litrów, autopompę Johstadt TO6000 o wydajności 6400l/min z układem wysokiego ciśnienia, zdalnie sterowane działko wodno-pianowe DWP 50 o zasięgu rzutu 90 metrów, maszt oświetleniowy i sprzęt według standardu wyposażenia Komendy Głównej PSP dla samochodu GCBA 7/40.

Jego wartość to 1 182 786 zł. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach ‘Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’.

W latach 2019-2021 do Państwowej Straży Pożarnej trafiło siedemnaście takich samochodów.

Foto. KP PSP Sokółka 

o autorze

Redakcja/Łukasz