Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Stargardzie doposażona została w nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.320 4×4 z zabudową firmy Moto-Truck. Na wyposażeniu posiada zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 490 litrów, autopompę dwuzakresową, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, armaturę wodno-pianową, narzędzia do ratownictwa technicznego, agregat prądotwórczy, zestaw PSP-R1, sprzęt burzący, motopompę, pilarki itp.

Kosztował blisko 1,2 mln zł. Środki pochodziły z WFOŚiGW w Szczecinie, NFOŚiGW, Gminy Miasta Stargard, powiatu stargardzkiego i Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Foto. Powiat Stargardzki 

o autorze

Redakcja/Łukasz