Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu ogłosiła przetarg budowę strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Dubiecku.

Dubiecko położone jest ponad trzydzieści kilometrów od Przemyśla. Strażnica dla nowej jednostki zostanie wybudowana na działce przy ulicy Przemyskiej, którą miasto przekazało strażakom za darmo.

Budynek będzie posiadał halę garażową na osiem pojazdów, przyczep i kontenerów; magazyny; szatnie; moduł brudny; pomieszczenia sanitarne; pokoje do wypoczynku; pokoje kierownictwa JRG; salę konferencyjno-szkoleniową; punkt alarmowy z zapleczem; świetlicę; kuchnię itp.

Do tego powstanie plac do ćwiczeń, tor przeszkód i ściana ćwiczeń.

Firma, która wygra będzie miała na wykonanie zamówienia 530 dni od dnia zawarcia umowy.

Przy ocenie ofert decydować będzie cena – 60%, okres gwarancji/rękojmi – 20%, doświadczenie kierownika budowy – 20%.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl