W miejscowości Krzyżowice w powiecie pszczyńskim powstanie nowa remiza miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W piątek, 5 stycznia, w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano list intencyjny pomiędzy gminą Pawłowice, a Jastrzębską Spółką Węglową dotyczący współpracy w zakresie naprawy szkód górniczych. Zarząd spółki zadeklarował, że w okresie od 2018 do 2021 roku przeznaczy dodatkowe środki na naprawę szkód górniczych na terenie gminy Pawłowice.

W ramach funduszu szkód górniczych kopalni ‘Pniówek’ należącej do JSW na terenie gminy zostaną wyremontowane ulice, a w Krzyżowicach powstanie nowa sala gimnastyczna i remiza jednostki OSP. W przypadku tych zadań kopalnia będzie partycypowała w całkowitych kosztach realizacji.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. planuje wykonać w 2018 r. ponad tysiąc zadań naprawczych. Szacuje się, że w skali spółki będzie to kosztowało ponad 92 mln zł.

Foto. JSW

o autorze

Redakcja/Łukasz