Już po raz dziesiąty w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników.

Tradycyjnie trzyosobowe drużyny po sygnale sędziego startowego pokonują schody przy szybie, następnie, po drabinie, kierują się na klatkę schodową, którą mają do pokonania oraz korytarz na końcu, którego znajduje się meta. W sumie 110 metrów, 90 podestów i 650 schodów.

Każdy zawodnik był wyposażony w ubranie specjalne, buty bojowe, hełm, aparat powietrzny, rękawice i latarkę.

W kategorii ogólnej pierwsze miejsce zajęła drużyna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (4:09.04) w składzie kdt Maciej Bielawiec, kdt Jarosław Jarosz, kdt Lucjan Rec, drugie miejsce zajęła Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach (4:40.64), a trzecie Fire and Rescue Service Czechy (5:07.30).

Wyniki w pozostałych kategoriach przedstawiają się następująco:

Kategoria Państwowa Straż Pożarna:

I. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,

II. Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach,

III. Fire and Rescue Service Czechy.

Kategoria Ochotnicze Straże Pożarne:

I OSP Węgrzce Wielkie,

II OSP Gwoźnica Górna,

III OSP Święcany.

Kategoria Inne formacje:

I LOTOS STRAŻ,

II Grupa Azoty Puławy,

III Grupa Azoty Police.

Kategoria Kobiety:

I OSP Giedlarowa,

II SA PSP Kraków III Kobiety,

III OSP Bór.

W kategorii najstarsza drużyna wyróżniona została Komenda Miejska PSP  w Warszawie.

Foto. kdt Adrian Socha 

o autorze

Redakcja/Łukasz