IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013, której organizatorami są Targi Kielce oraz Fundacja Edukacja i Technika ratownictwa EDURA po raz czwarty odbędzie się w&Kielcach od 12 do 14 czerwca 2013 roku.

EDURA to JEDYNA tego typu specjalistyczna wystawa w&Polsce – podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów. W&poprzedniej edycji uczestniczyło w Wystawie 152 wystawców, na powierzchni blisko 8 tysięcy m kw., odwiedziło nas 5 tysięcy specjalistów.

Patronat Honorowy nad Wystawą sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych, a&organizowana jest we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Wystawy równolegle odbywają się konferencje szkolenia i sympozja. Wystawcy mają możliwość zaprezentowania sprzętu i środków w praktycznym działaniu w miejscu zlokalizowanym w&bezpośrednim sąsiedztwie terenów wystawowych.

Każdego dnia trwania EDURY, o&każdej nieparzystej godzinie, strażacy z&Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej Toruń w&Toruniu zaprezentują niezwykle widowiskowe pokazy sprawności strażackich. Będzie dynamicznie i bardzo głośno! Strażacy pokonają specjalnie przygotowane trasy – pełne przeszkód i&zasadzek. Będą wykazywać się nie tylko szybkością i&sprytem, ale też wielką odwagą – zapowiada młodszy brygadier Rafał Świechowicz. Każdy z&widzów również będzie mógł spróbować swoich sił na tych trasach – pokonać całość lub tylko wybrany element.

”OSP Niewachlów zaprasza wszystkich gości i&wystawców targów EDURA na konferencję „POSZUKIWANIE ZAGINIONYCH – DZIŚ i JUTRO”. 13 czerwca, w&godzinach od 13:00 do 17:00 specjaliści rozmawiać będą o&problemie zaginięć w&naszym kraju, o&metodach prowadzenia poszukiwań oraz o&doświadczeniach i&praktykach grup poszukiwawczych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele warszawskiego Policyjnego Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Szefowa Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA oraz przedstawiciele grup poszukiwawczych.

Targi EDURA są odwiedzane przez gości z&Polski i&zagranicy. Najliczniejszą grupą zwiedzających są strażacy zawodowi oraz ochotnicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych innowacyjnością dla bezpieczeństwa, a w szczególności gospodarzy miast i gmin, ponieważ to właśnie oni powinni być na bieżąco zapoznawani z ofertą technologiczną i biznesową w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Na zaproszenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej targi EDURA odwiedzą wyjątkowi goście.

Kielecką wystawę odwiedzą delegacje zagraniczne z&pięciu europejskich krajów. Listę delegacji tworzą przedstawiciele Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy. W ramach wystawy przeprowadzany jest konkurs na najlepsze produkty (prezentowane podczas EDURY) przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie.

o autorze

Redakcja