Z dniem 1 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał bryg. Jacka Kaczmarka na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Akt powołania nowemu komendantowi wręczył Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak.

Bryg. Jacek Kaczmarek służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1994 roku. Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, uzyskując tytuł technika pożarnictwa i studia podyplomowe SGSP ‘w zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej’. W trakcie swojej służby był m.in. Dowódcą JRG 2 w Inowrocławiu, a od 2016 roku Zastępcą Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na stanowisku zastąpił nadbryg. Janusza Halaka, który odszedł na emeryturę.

Foto. KG PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz