19 stycznia 2009r., około godz. 11.55 doszło do&zapalenia pozostałości farby w&kabinie lakierniczej w&zakładzie „Polmo” w&Kaliszu.&Ogień powstał&podczas prac rozbiórkowych instalacji C.O. prowadzonych z&użyciem palnika gazowego.

Pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe przy udziale będących w&pobliżu strażników miejskich wynieśli z&zagrożonego pomieszczenia 3&butle tlenowe i&1 [galeria=2,prawa]butle propan butan. W&momencie przybycia pierwszego zastępu z&JRG nr 1&pożarem objęta była kabina lakiernicza, a&płomienie przez otwór wentylacyjny wychodziły na&dach budynku.

Ratownicy wyposażeni w&aparaty powietrzne ugasili pożar przy pomocy prądów piany ciężkiej i&wody. Spaleniu uległa kabina lakiernicza oraz elementy [galeria=3,lewa]wentylacji kabiny. Dwóch pracowników oraz strażnik miejski z&objawami zatrucia dymami pożarowymi zostali przez pogotowie ratunkowe odwiezieni do&szpitala. W&akcji, która trwała ponad godzinę wzięło udział 6&zastępów z&JRG nr 1&i&2.

Foto i&tekst: mł. kpt. Radosław Marek

o autorze

Redakcja