17 listopada 2010 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyło się podpisanie strategii rozwoju komendy na lata 2010 – 2020 oraz przekazanie nowego sprzętu ratowniczego o wartości niemalże sześciuset tysięcy złotych. Było to głównie wyposażenie do ratownictwa chemicznego, w którym specjalizuje się JRG 2.

KM PSP w Kaliszu otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na realizację inwestycji pn. „Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski”. Kwota dofinansowania wynosiła 360&000 zł co stanowiło 60 procent całkowitej wartości inwestycji. Dostawcy sprzętu zaoferowali go w trochę tańszej cenie (596&710 zł zamiast 600&000 PLN), w związku z tym kwota dofinansowania Unijnego wyniosła 357&786 zł.

Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się właśnie w piątek 17 listopada br. Miało to miejsce w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Lecha Janiaka, Prezesa ZOP ZOSP RP Wacława Skotowskiego, Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego. Ponadto Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław Prokop wspólnie z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego oraz przedstawicielami władz samorządowych podpisali strategię rozwoju komendy na lata 2010 – 2020.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt specjalistyczny, który służyć będzie do ochrony środowiska naturalnego, zabezpieczania przed wystąpieniem awarii, likwidacji katastrof chemicznych i ekologicznych oraz usuwania ich skutków.

 • Agregat prądotwórczy trójfazowy 4 kVA
 • Ubrania gazoszczelne z aparatem powietrznym – 8 kompletów
 • Lekkie ubrania ochrony chemicznej – 12 kompletów
 • Kompozytowe butle na sprężone powietrze – 12 sztuk
 • Zestawy do łączności podhełmowej – 8 kompletów
 • Kabina dekontaminacyjna
 • Pompa do pompowania substancji agresywnych (EEx) o wydajności minimum 300 dm3/min
 • Pompa do pompowania substancji palnych (EEx) o wydajności minimum 300 dm3/min
 • Myjka wysokociśnieniowa z funkcją podgrzewania wody
 • Hydrauliczny zestaw ratowniczy wraz z dodatkowymi akcesoriami
 • Zestaw pomocniczych narzędzi hydraulicznych
 • Zestaw elektronarzędzi
 • Urządzenie GPS
 • Kamera termowizyjna
 • Komputer przenośny z zainstalowanymi bazami danych o substancjach niebezpiecznych
 • Skimer olejowy
 • Kanalizacyjna zatyczka przemysłowa (5 szt.)
 • Poduszki wysokociśnieniowe – 10 szt.
 • Środki ochrony ekologicznej – sorbenty
 • Przyczepa chemiczno – ekologiczna
 • Łódź aluminiowa z zaburtowym silnikiem spalinowym

Fotografie: kpt. Radosław Marek
Opis: Wojciech Śniegula

o autorze

Redakcja