Kampania MSWiA na budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Foto. KP PSP Sokółka

Od kilku dni na budynkach komend Państwowej Straży Pożarnej pojawią się banery związane z kampanią MSWiA pt. ‘Bezpieczna Polska’.

Celem akcji jest przypomnienie, że w każdych warunkach i codziennie strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych dbają o bezpieczeństwo Polaków.

Poza banerami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało krótki spot.

Exit mobile version