„Widoczny numer domu i sprawny hydrant” – czyli, głos młodych w ważnej sprawie” – to nazwa projektu edukacyjnego, który realizowała przez kilka ostatnich miesięcy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Karsinie.

Projekt został zrealizowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, a dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zanim jednak to nastąpiło nieformalna trzyosobowa grupa (Jagoda Gromowska, Małgorzata Reszczyńska i Krzysztof Datta) w imieniu drużyny złożyła wniosek na konkurs grantowy skierowany do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Cieszymy się, że po raz drugi zostaliśmy beneficjentami programu Fundusz Akumulator Społeczny zwłaszcza, że dofinansowanie otrzymało tylko kilka projektów w naszym regionie. Na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę 3.795 zł., środki finansowe w kwocie 910 zł. ze środków własnych dołożyła też jednostka OSP Karsin. Młodzież i strażacy wnieśli do projektu wkład niefinansowy osobowy w formie wolontariatu. Umowę na realizację projektu podpisaliśmy z lokalnym operatorem programu Fundacją Rozwoju Lokalnego Parasol z Bytowa – mówi Jagoda Gromowska, członek MDP Karsin.

akr

Projekt był odpowiedzią na dwa lokalne problemy występujące na terenie sołectwa Karsin: brak właściwego oznakowania budynków lub posesji oraz liczne akty wandalizmu na urządzeniach przeciwpożarowych sieci wodociągowej, zwłaszcza hydrantach. Z budżetu projektu zakupione zostały dwa tablety z modemem LTE, kamerka GOPRO oraz wydrukowano plakaty, celem promocji akcji wśród mieszkańców.

W ramach projektu członkowie MDP przeprowadzili lokalną akcję prewencyjną mającą na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom Karsina jaki wpływ na ich bezpieczeństwo ma właściwe oznakowanie budynków, a na wypadek pożaru sprawna sieć hydrantowa.

Młodzież odwiedzała posesje mieszkańców i w sytuacji zauważenia braku lub nieprawidłowego oznakowania domu wręczała ulotkę prewencyjną. Ulotki wydrukowała nieodpłatnie jedna z lokalnych firm. Młodzi adepci OSP przeprowadzili też kontrolę wszystkich hydrantów na terenie sołectwa. Za pomocą tabletów dokonywano odczytu lokalizacji pozycji GPS hydrantów, dane zostały wprowadzone do ogólnopolskiej aplikacji OSM Hydrant.

Z zebranych danych mogą teraz korzystać wszystkie służby ratownicze z terenu powiatu. Natomiast miejscowy Urząd Gminy otrzymał informację o niesprawnych hydrantach na terenie sołectwa, celem ich naprawy przez odpowiednie służby komunalne. Młodzież nagrała też spot reklamowy akcji, który można znaleźć w sieci internetowej na kanale YouTube i profilu OSP Karsin. Grupa projektowa przeprowadziła też cykl pogadanek z dziećmi i młodzieżą Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie.

Realizacja naszego projektu z pewnością przyczyniła się wzrostu świadomości mieszkańców o lokalnych problemach z którymi borykają się służby ratownicze oraz do trwałego zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie sołectwa Karsin – dodaje Krzysztof Datta, opiekun MDP Karsin i koordynator projektu. Myślę, że cel jaki sobie założyliśmy na początku akcji został osiągnięty.

o autorze

komendant74