„Etyka w służbie strażaka” – pod tym hasłem odbyło się szkolenie dla strażaków z gminy Karsin. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Wielu, a przeprowadził je duszpasterz strażaków ks. Wojciech Trapkowski, pracujący obecnie w Śliwicach. W spotkaniu uczestniczyło 70 strażaków.

– Celem tego nietypowego kursu było zwrócenie uwagi strażaków na postawę etyczno-moralną, którą powinni kierować się podczas swojej służby – mówi Krzysztof Datta, komendant gminny OSP w Karsinie, inicjator spotkania oraz redaktor naszego serwisu.

Kapłan poruszył tematy m.in. braku poszanowania wobec osób cierpiących, czy prawidłowego stosunku do cudzej własności, z którą my strażacy mamy do czynienia.

Warto dodać, że prowadzący jest również czynnym strażakiem OSP i ratownikiem medycznym. Podczas szkolenia opierał się na własnym doświadczeniu, które zdobył podczas licznych akcji.

– Prowadzący duszpasterz uzmysłowił nam, że samo przywdzianie munduru nie czyni nas strażakami, którzy budzą zaufanie wśród społeczeństwa ? dodaje Andrzej Pepliński, naczelnik OSP Wiele.

– Do tego potrzeba dobrego postępowania względem swoich kolegów z zastępu czy osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych. Spotkanie to bardzo spodobało się strażakom, którzy potwierdzili fakt, że poruszenie właśnie tego tematu było niezwykle istotne.

o autorze

Redakcja