Koniec roku to dobry czas dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie. Druhowie zakupili pierwsze w powiecie kościerskim nowoczesne przenośne działko wodno – pianowe. Koszt tej inwestycji to ok. 18.000 zł.

[galeria=2,prawa]11.000 zł karsińscy strażacy pozyskali z Komendy Głównej PSP w Warszawie dzięki pomocy i za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie (środki pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), kwotę 5.500 przekazał Urząd Gminy w Karsinie, pozostała część został pokryta ze środków OSP.

– Działko posiada wydajność do 3800 litrów na minutę. Wyposażone zostało w głowicę wodną oraz dodatkowo w rurę pianową do podawania piany ciężkiej z deflektorem oraz nakładkę do wytwarzania i podawania średniej piany gaśniczej – mówi Krzysztof Datta, komendant gminny OSP w Karsinie.

[galeria=4,lewa]Ciekawostką wyróżniającą to działko jest fakt, że można podawać środek pianotwórczy zarówno z samochodu jak i z wbudowanego w rurę pianową zasysacza. – Należy dodać, że wcześniej zdarzały się akcje, gdzie nasi strażacy schładzali rozgrzane butle acetylenowe, czy gazowe. Ratownicy podczas tej czynności znajdowali się zbyt blisko butli, co stwarzało zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Niebezpieczne są też cysterny na drogach przewożące materiały palne, które w razie wypadku trzeba pokryć dużą ilością piany w krótkim czasie. Teraz w takich sytuacjach zastąpi nas działko gaśnicze.

Jesteśmy gotowi w razie potrzeby dotrzeć z tym sprzętem do każdego miejsca w na terenie powiatu. – dodaje Krzysztof Datta. Warto zaznaczyć, że zasięg rzutu strumienia piany tego urządzenia to aż 100 metrów, a wysokość podania piany do 60 m. – Systematycznie od kilkunastu lat wyposażamy nasze OSP w bezpieczny i nowoczesny sprzęt. Teraz poczynimy starania, aby wymienić na nowszy ciężki wóz gaśniczy należący do OSP Karsin. – dodaje Roman Brunke Wójt Gminy Karsin, jednocześnie prezes karsińskiej OSP.

OSP Karsin

o autorze

Redakcja