W ubiegłym roku katowiccy strażacy interweniowali ponad pięć tysięcy razy. 

Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w 2019 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdżali do 5079 interwencji, z czego najwięcej to miejscowe zagrożenia – 3472, z kolei pożarów było 909, a zdarzeń, które okazały się fałszywe – 698. W porównaniu z rokiem 2018 zmalała liczba pożarów, ale wzrosła o ponad 440 liczba miejscowych zagrożeń i o ponad 30 liczba fałszywych alarmów.

W strukturach katowickiej PSP jest jedna grupa, to Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego KATOWICE-PIOTROWICE działająca na bazie sił i środków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 i realizuje poziom gotowości operacyjnej A, B i C. W ubiegłym na terenie miasta Katowice grupa brała udział w 58 zdarzeniach i w 91 zdarzeniach poza granicami administracyjnymi miasta.

Jeśli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarnej to w Katowicach jest ich pięć. Najwięcej interwencji odnotowała jednostka OSP Szopienice – 345, na kolejnych miejscach są: OSP Dąbrówka Mała – 331, OSP Kostuchna – 246, OSP Zarzecze – 81 i OSP Podlesie – 73.

Do miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów najczęściej jeździła OSP Dąbrówka Mała, odpowiednio 288 i 33, a do pożarów OSP Szopienice – 101.

Foto. 112Katowice

o autorze

Redakcja/Łukasz